1. Tujuan mengumpul maklumat peribadi
 Pengumpulan data utama di tapak web https://www.euimport.store/ termasuk: nama penuh, e-mel, nombor telefon dan alamat pelanggan. Ini adalah maklumat yang ahli perlu berikan semasa menghantar maklumat untuk nasihat atau ingin membeli produk supaya kami boleh menghubungi dan mengesahkan dengan pelanggan di laman web untuk memastikan kepentingan pengguna.

 Di samping itu, ahli bertanggungjawab untuk memaklumkan dengan segera laman web kami tentang penggunaan tanpa kebenaran, penyalahgunaan, pelanggaran keselamatan, dan pengekalan nama berdaftar dan kata laluan pihak ketiga untuk penyelesaian yang sesuai.

 2. Skop penggunaan maklumat
 Kami menggunakan maklumat yang diberikan oleh ahli untuk:

 Hubungi untuk mengesahkan pesanan dan menghantar barang kepada ahli apabila menerima permintaan daripada ahli.
 Memberi maklumat tentang produk kepada pelanggan jika diperlukan daripada pelanggan.
 Hantar e-mel pemasaran, promosi produk dan pengetahuan berkaitan.
 Hantar pemberitahuan tentang aktiviti di tapak web.
 Hubungi dan berunding dengan pengguna dalam kes khas.
 Atas permintaan pihak berkuasa kehakiman, termasuk: Perolehan, mahkamah, agensi penyiasatan polis yang berkaitan dengan tindakan haram pelanggan tertentu…..
 3. Masa penyimpanan maklumat
 Data peribadi ahli akan disimpan sehingga pentadbir meminta untuk membatalkannya. Dalam kes yang selebihnya, maklumat peribadi ahli akan dirahsiakan pada pelayan kami.

 4. Orang atau organisasi yang mungkin mempunyai akses kepada maklumat tersebut
 Maklumat yang dikumpul daripada ahli akan diakses oleh pentadbir.
 Pihak berkuasa atas permintaan.
 5. Alamat unit pengumpulan dan pengurusan maklumat, termasuk kaedah hubungan supaya pengguna boleh bertanya tentang pengumpulan dan pemprosesan maklumat peribadi
 Alamat: No 15 Lot 210 Jalan Radin Sekinchan Selangor 45400
 Nombor telefon:01135735429
 E-mel: sunnyfarm@gmail.com
 6. Kaedah dan alatan untuk pengguna mengakses dan membetulkan data peribadi mereka pada sistem e-dagang unit pengumpul maklumat
 Ahli mempunyai hak untuk menyemak sendiri, mengemas kini, melaraskan atau membatalkan maklumat peribadi mereka dengan menghubungi pentadbir laman web untuk melakukan perkara ini.
 Ahli mempunyai hak untuk mengemukakan aduan tentang kandungan keselamatan maklumat. Sila hubungi Lembaga Pentadbiran laman web. Apabila menerima maklum balas ini, kami akan mengesahkan semula maklumat, sekiranya ia betul seperti yang ditunjukkan oleh ahli, bergantung pada tahap, kami akan mengambil langkah pengendalian yang tepat pada masanya.
 7. Mekanisme untuk menerima dan menyelesaikan aduan pengguna yang berkaitan dengan maklumat peribadi yang disalahgunakan atau di luar skop yang diberitahu
 Maklumat peribadi ahli komited kepada kerahsiaan mutlak selaras dengan dasar perlindungan maklumat peribadi. Pengumpulan dan penggunaan maklumat setiap ahli hanya dilakukan dengan persetujuan pelanggan tersebut, kecuali untuk kes lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
 Jangan gunakan, pindahkan, berikan, atau dedahkan kepada mana-mana pihak ketiga maklumat peribadi ahli tanpa kebenaran ahli.
 Sekiranya pelayan maklumat diserang oleh penggodam yang membawa kepada kehilangan data peribadi ahli, kami akan bertanggungjawab untuk memaklumkan kes tersebut kepada pihak berkuasa yang berkaitan untuk siasatan dan pengendalian tepat pada masanya serta memaklumkan ahli.
 Pastikan maklumat transaksi dalam talian semua ahli termasuk maklumat invois perakaunan dan baucar digital benar-benar sulit.
 Lembaga Pentadbiran memerlukan individu semasa mendaftar/membeli untuk memberikan semua maklumat peribadi yang berkaitan seperti nama penuh, alamat hubungan, e-mel, telefon, ...., dan bertanggungjawab ke atas kesahihan maklumat di atas. Lembaga pengurusan tidak bertanggungjawab dan tidak akan mengendalikan sebarang aduan yang berkaitan dengan kepentingan ahli jika semua maklumat peribadi ahli yang diberikan semasa pendaftaran awal dianggap tidak betul.

DASAR PERLINDUNGAN MAKLUMAT